THE WORLD PHOTO GALLERY

THAILAND W

Buddha Painting, Chiang Khong
* VISIT DATE : MAY-JULY 2007

* TRAVEL ROUT :

  NARITA - (AIR) - BANGKOK
@BANGKOK - (TRAIN) - CHIANG MAI - (BUS) - LAMPHUN - (BUS) - NAN - (BUS) - CHIANG RAI- (BUS) - CHIANG KHONG
  CHIANG KHONG - (BOAT) - HUAY XAI

  HUAY XAI - (BOAT) - CHIANG KHONG
  CHIANG KHONG - (BUS) - CHIANG RAI - (BUS) - MAE SOT - (BUS) - UM PHANG - (BUS) - KAMPHAENG PHET - (BUS - KANCHANABURI - (BUS) - KHORAT - (BUS) - ROI ET - (BUS) - BANGKOK
  BANGKOK - (AIR) - NARITA

CHIANG MAI
KAMPHAENG PHETP
LAMPHUN
KAMPHAENG PHETQ
NAN
KANCHANABURI
NONG BUA
PRASAT MEUANG SINGH
CHIANG RAI
KHORAT
MAE SOT 1
PRASAT PHANOMWAN
MAE SOT 2
ROI ET
UM PHANG
KU PHRA KOH NA

TOP PAGE