THE WORLD PHOTO GALLERY

LAOS 3

Monks, That Ing Hang
* VISIT DATE : MAY 2004

* TRAVEL ROUT :

@MUKDAHAN - (BOAT) - SAVANNAKHET
  SAVANNAKHET - (BUSj- PAKSE - (BUS) - CAMPASAK - (BUS) - DON KHONG - (BOAT) - DON DET - (BOAT) - BAN NAKASONG - (BUS) - PAKSE - (SONGTHAEW) - CHONG MEK

 
SAVANNAKHET
PAKSE
CAMPASAK
WAT PHU
SI PHAN DON

TOP PAGE